Дана категорія містить змістові модулі психолого-педагогічного напрямку.

Інформування та пропагування: протилежні механізми сучасної освітньої практики. Прийоми маніпулювання інформацією. Як уникати негативного впливу пропаганди. Інформаційна грамотність вчителя. Поняття про уміле та побутове мислення. 

Чи може вчитель бути вільним у професійній діяльності? Як навчитись вибудовувати та відстоювати власні педагогічні моделі в умовах тиску системи? Педагогіка знань та педагогіка досвіду: суперечність чи взаємодія. Суб'єкт-суб'єктний та суб'єкт-об'єктний підходи в освітній практиці. Покроковий алгоритм «Від ситуації абсурду до кооперації»

Творчість або відтворення. Формувальний вплив та супровід розвитку: конфлікт чи інтеграція. Вікові особливості психологічного розвитку особистості. Педагогічна дія: підходи та стратегії, критичне осмислення

Курс присвячений розвитку інформаційної грамотності вчителя в його повсякденній діяльності. Психологічні засади розвитку інформаційної культури вчителя. Алгоритм добору змісту інформаційного повідомлення в педагогічній практиці