Мережеві ресурси. Ресурси для збереження інформації. Навчання он-лайн. Комунікація в Інтернет. Як проектувати власний саморозвиток в наявних умовах та сприяти саморозвиткові учнів? Чим корисні інформаційно-комунікативні технології у розбудові простору саморозвитку. Означені питання є ключовими  для цьго курсу.

 

 Супровід професійного самовизначення учнів. Сім кроків до визначення подальшого професійного шляху старшокласників. Тести та вправи для професійного самовизначення.

 

Як проектувати власний саморозвиток в наявних умовах та сприяти саморозвиткові учнів? Проектування діяльності, проектування самореалізації, життєве проектування - ефективні засоби розвитку й саморозвитку. Інтеграція методу проекту та ІКТ, поняття стартапу. Алгоритми колективного проектування діяльності та проектування професійного саморозвитку.

Курс фокусує увагу мікроклімат навчального закладу. Чи сприятливий цей мікроклімат для саморозвитку учнів і самих вчителів? Як змініти атмосферу навчального закладу на краще? Запропоновані алгоритми побудови та корекції організаційної культури класу.

 

Застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій для підвищення ефективності взаємодії вчитель-учень-батьки.
 Діалог у різних проявах та контекстах. Бар'єри діалогічності в педагогіці та їх подолання. Техніка інформаційного діалогу
 
Поняття маніпулятивної поведінки. Типажі маніпуляторів.Засоби відстеження та нейтралізації маніпулятивних проявів учнів, батьків, колег.
Поняття усвідомленої, автоматичної, асертивної поведінки. Асертивна (усвідомлена) поведінка вчителя та хибні комунікативні прояви - розгляд можливих варіантів. Наслідки обрання вчителем тієї чи іншої поведінки. Можливі види поведінки в складних та конфліктних ситуаціях взаємодії. Аналіз усталених поведінкових стратегій. Самодіагностика власного способу поведінки в конфліктних ситуаціях. Шляхи кореції деструктивної поведінки.
 

Курс присвячений розгляду альтернативних форм взаємодії вчителя з батьками.

Традиційні батьківські збори  не є найбільш ефективним засобам залучення батьків до партнерської взаємодії. Приклади інноваційних форм взаємодії з батьками та рекомендації щодо організації партнерських стосунків є змістом запропонованого курсу.