Ознайомлення слухачів із сучасними підходами до оцінювання учнів початкової школи та досвідом упровадження методів і прийомів формувального оцінювання.

Опрацювання Базового компоненту дошкільної освіти щодо шляхів реалізації змісту освітньої роботи з дітьми. Засвоєння сенсорних еталонів, форми педагогічного спілкування в часово-просторовому вимірі.