Дистанційний курс «Сучасний урок літератури (методичний аспект)» спрямований на підвищення рівня науково-теоретичної, методичної, практичної та загальнокультурної підготовки вчителя літератури