Зміст модуля передбачає розширення кола знань та умінь учителів фізичної культури щодо правил техніки безпеки, надання першої долікарської допомоги під час проведення уроків. Розкрито сутність компетентності вчителя з питань нормативних вимог Базової програми, що забезпечують життєдіяльність учнів. Здійснено аналіз переваг та недоліків заняття як форми організації учнів із безпечної діяльності. Подано характеристику типів, структури та змісту занять із фізичної культури з метою організації безпечної життєдіяльності учнів на уроках, формування компетентності вчителя з питань профілактики травматизму та збереження життя і здоров'я школярів.