Пропонуємо  практично попрацювати всім: і хто з талантом до образотворчої діяльності, і хто невпевнений у тому, що має хист. Тут знайдете: інформацію про нові, модні техніки малювання; покрокову інструкцію щодо виконання практичної роботи; приклади робіт тих, хто вже опанував ці техніки. Отримаєте  «перезавантаження» емоційного стану, підвищення самооцінки, задоволення від малювання і власний гарний малюночок. Попрацюєте з артикуляційним апаратом - попрактикуєтесь у вимові «незручних» слів «Зентангл», «Дудлінг»!

Ви впевнені в тому, що відчуваєте різницю між поняттями компетентність і компетенція? Чи встигаєте на своїх уроках формувати ключові, предметні та межпредметні компетентності? Знаєте, що саме навчання мистецтву протягом тисячоліть створювало компетентнісну сферу? Впевнено орієнтуєтесь в сучасних художньо-педагогічних технологіях?

Якщо ні, то модуль «Формування компетентностей учнів НУШ на уроках мистецтва» саме для Вас.

У світі існує велика кількість моделей змішаного навчання: прості, складні, поширені та популярні. Є моделі змішаного навчання, які є руйнівними по відношенню до традиційного класу, тому що вони включають в себе не тільки переваги традиційного навчання але й сучасні онлайн-моделі.
Якщо Ви бажаєте дізнатись як можна об’єднати офлайн- та онлайн-освіту, а можливо і створити свою власну змішану модель, то цей модуль саме для Вас.

Формувальне оцінювання – це сучасна технологія в освіті, яка дає особливу можливість – оцінити процес навчання учнів для покращення його ефективності. Воно відкриває нові горизонти співпраці учня та вчителя, для досягнення найкращих результатів та взаєморозуміння. Опановуючи технологію формувального оцінювання ви зможете навчити дітей самостійно ставити перед собою навчальні цілі, планувати успішну реалізацію цих цілей та аналізувати свої вчинки і дії. Тим самим Ви налаштуєте своїх учнів на успіх!

Матеріал модуля  призначений для вчителів музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів - слухачів курсів підвищення кваліфікації. У ньому розкриваються принципи cтановлення хорової культури України, обговорюються та надаються настанови з питань розвитку дитячого співу у контексті хорової культури України, формування вокально-хорових навичок у молодших школярів.

Автор-укладач: О.Харченко

Матеріал модуля  призначений для вчителів музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів – слухачів курсів підвищення кваліфікації. У ньому розкриваються принципи, логіка процесу проектування, його зміст та структура, сучасне бачення методу проектів у контексті компетентнісно спрямованої освіти, що потребує виходу за межі стереотипного сприйняття навчально-виховного процесу.

Розвиток творчих здібностей дитини в контексті музичної освіти України, вплив музики на духовний світ учнів. Педагогічні рекомендації вчителям музики загальноосвітніх шкіл із питань організації розвивального творчого середовища, індивідуального підходу до кожної дитини.