Бібліотеки є відкритими, вільними, демократичними, всеохоплюючими місцями зустрічей та посередниками між знаннями та людьми. Вони сьогодні є провайдерами інформації, промоутерами читання, ключовими гравцями в інноваційній діяльності та провідними учасниками змін у суспільстві. Шкільна бібліотека позиціонується сьогодні як майданчик ідей для учнів, вчителів та батьків.

Представлено практичний бібліотечний досвід: тут і поради як залучати учнів до читання, як використовувати інформаційно-комунікаційні технології у популяризації книги та літератури, як формувати в учнів інформаційну культуру та медіаграмотність.До вашої уваги, практичні матеріали учасниківміського (м.Київ) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»–2020 у номінаціях:

Рівень успішності людини визначається потребою читати. Підтримка інтересу до книги, виховання книгою, залучення школярів до читання є пріоритетом для кожної країни, в тому числі і України. Особливо помітною у цьому процесі стає освітня роль бібліотек. В останні роки в бібліотечній науці виокремлюється міждисциплінарна галузь «Бібліотечна педагогіка», що вивчає педагогічні основи бібліотечної роботи, проблеми теорії читання, виховання його культури, а також взаємовідносин бібліотекаря і читача. Процес читання багатовимірний, системний, потребує певних знань та умінь. У даному модулі висвітлюються теоретичні засади виникнення та розвитку наукової дисципліни «Бібліотечна педагогіка». Аналізуються терміни: бібліотечна педагогіка, культура читання, керівництво читанням. Подано різні форми роботи шкільного бібліотекаря і у залученні та популяризації читання. Представлено висловлювання про книгу, читання і бібліотеку відомих особистостей. Ознайомлення з матеріалами даного модуля будуть корисними не лише бібліотекарям, але й вчителям та учням, оскільки лише у тісній співпраці можлива реалізація усіх завдань бібліотечної педагогіки.

В процесі викладання  модуля «Безперервна освіта та професійна компетентність шкільного бібліотекаря» слухачі ознайомляться з такими поняттями як «шкільна бібліотека», «бібліотекар», «історія шкільних бібліотек», сучасними напрямками діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів. Розглянуть структуру професійної компетентності бібілотекаря, його обов’язки та завдання як : педагога, бібліотекаря, менеджера, спеціаліста в галузі інформаційних технологій, зокрема,  питання роботи з фондом літератури, організації довідково-бібліографічного обслуговування школярів, планування роботи бібліотеки, використання у роботі інформаційно- комп’ютерних технологій. Приймуть участь у розробці моделі професійної компетентності бібліотекаря, яка передбачає отримання та реалізацію теоретичних і   практичних знаннь, умінь та навичок -  складових процесу реалізації навчання впродовж усього життя. У даному модулі передбачається використання діалогових форм спілкування, обміну власним досвідом з іншими слухачами.