Ознайомлення з причинами та наслідками насильства в дитячому колективі,  формами прояву та індикаторами визначення. Педагогічний вплив педагога, спрямований на упередження та подолання ситуацій,  пов’язаних із насиллям. Складання плану попереджувальних та підтримувальних дій.