В процесі викладання модуля «Стан народної освіти та освітньо-виховна діяльність просвітницьких товариств на Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття» слухачі знайомляться з такими поняттями як: «шкільні реформи», «просвітницькі товариства», «учительські курси та з’їзди», з умовами роботи вчителів того часу. Слухачі ознайомляться з різними типами навчальних закладів, вимогами до учнів та вчителів, з педагогічними ідеями знаних педагогів минулого століття. Курс призначений для різних категорій слухачів.