Ознайомлення з мовою розмітки гіпертексту HTML у межах шкільної програми з інформатики на рівні, достатньому для самостійного створення сайтів.