Модуль орієнтовано на підвищення комунікативних навичок та вмінь у міжособистісному спілкуванні. Програма модуля знайомить слухачів з особливостями ефективного спілкування, з прийомами, які дозволяють уникати конфліктів. Навчальний модуль допоможе формуванню комунікативної культури всіх учасників тренінгу.