Модуль присвячено розгляду критичного мислення в контексті педагогічної діяльності. Розкрито базові інструменти КМ, які одночасно є його складовими - метод запитань, інтерпретація та моделювання ситуації, аналіз та способи оптимізації створених моделей, засоби наочного викладення ідей та висновків (презентація).

Модуль містить наступні Курси (проходження кожного окремого курсу підтверджується сертифікатом):

Головний інструмент КМ. Курс присвячений ключовому інструментові критичного мислення - вмінню ставити запитання. Види питань, моделювання ситуацій через питання, модерування нестандартних питань є змістовним навантаженням блоку.  Сократівський діалог та Сократівське опитування як найвідоміша форма реалізації майстерності ставити питання.

Інтерпретація та її роль в КМ. Курс присвячений розгляду поняття "інтерпретація" як складової КМ. Безпосередньо словосполучення "критичне  мислення" також має різноманітні інтерпретації, що розглянуті у матеріалах Блоку, Показано зв'язок інтепретації як способу моделювання ситуації з подальшим її розвитком. Запропоновані конкретні схеми побудови моделі ситуації.

Аналіз як складова КМ. Курс присвячений розгляду аналітичної діяльності в контексті критичного мислення. Запропоновані окремі інструменти аналізу складних ситуацій та пошуку можливостей вирішення.

Презентація та способи представлення інформації. Вміння доносити ідеї чітко, ясно й структоровано також є складовою критичного мислення. Курс присвячено способам наочного та зрозумілого викладення актуальної інформації.