Метою модуля є поглиблення знань з таких питань: організація особистого часу, цілепокладання, планування, мотивація діяльності. Засвоєння методик тайм-менеджменту для виконання поточних задач, проектів та календарних подій. Сприяння самовдосконаленню та професійному зростанню.

 Модуль орієнтований на підвищення рівня обізнаності працівників системи освіти різних спеціальностей з питань організації робочого та особистого часу. Педагоги ознайомляться з підходами  та допоміжними інструментами в управлінні часом. Будуть мати можливість оволодіти методиками щодо постановки  пріоритетів, розбиття великих завдань та проектів на окремі дії та делегування іншим людям,  впливу на мотивацію та контроль результатів.    До інформації додаються практичні вправи та завдання для самостійної роботи. Це дасть можливість провести самоаналіз та підібрати методики, що відповідають особистим вимогам та завданням.