Цей модуль розраховано на 20 годин. Інформація про кількість годин буде обов'язково зазначена у сертифікаті.

Основне призначення діагностики рівня професійної компетентності педагогічних працівників полягає у наданні необхідної допомоги у професійному зростанні, сприяє активізації самооцінки їх власної діяльності. Застосування діагностики допоможе створити сприятливі умови для професійного зростання педагогічних працівників та ефективного вирішення завдань освітнього процесу.