В тексті лекцій розглядуються методи розв’язування ірраціональних рівнянь. На початку кожного пункту наводяться короткі теоретичні відомості, потім на прикладах ілюструються різні методи розв’язування типових задач. Є приклади для самостійного опрацювання .