Дистанційний модуль знайомить з програмними засобами при розв’язуванні математичних задач з використанням візуальних моделей. Даний модуль розрахований на 30 годин.