У лекціях розглядаються теоретичні відомості з теми «Елементи комбінаторики, статистики, теорії ймовірностей» в обсязі, що дасть можливість проводити її вивчення в класах різних рівнів: стандарту, академічного, профільного. Теоретичний матеріал чергується з достатньою кількістю прикладів розв’язань задач і задач для самостійного розв’язування.