Дистанційний курс знайомить з методами розв’язування окремих видів раціональних рівнянь вищих степенів та систем рівнянь шкільного курсу алгебри. Даний модуль розрахований на 30 годин.