Дистанційний курс охоплює одну з найважливіших змістових ліній курсу алгебри 9 класу «Числові послідовності» і включає в себе методичні поради щодо особливостей теоретичної підготовки учнів з розглядуваних тем. Даний модуль розрахований на 20 годин.