Модуль спрямований на визначення актуальних вимог до педагога в умовах реформування освіти, активізацію внутрішніх та пошук зовнішніх ресурсів педагога, сприяння до самовдосконалення, саморозвитку.