Процес створення вправ та завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальні платформи для розробки тестових завдань та платформи для організації веб квестів. Робота з онлайн-дошкою у режимі реального часу із 30 і більше учнями одночасно. Створення завдань в системах управління навчанням. Опанування віртуальногонавчального середовища. Робота з мобільним навчанням в освітньому процесі.