Мета модуля: ознайомити вчителів з теоретичними підходами та технологіями організації вивчення історичних персоналій шляхом поєднання традиційних та інноваційних технологій.