Розкрито основні вікові кризи життя дитини в шкільні роки. Пропонується розглянути психологічні підходи щодо особливостей спілкування з учнями в періоди кризи.  Приділено увагу вмінням знайти спільну мову з дитиною, яка переживає кризові періоди. Пропонуються практичні прийоми спілкування, що сприяють повноцінному гармонійному розвитку, ефективному навчанню, вихованню, подальшому формуванню особистості. Модуль зацікавить педагогів закладів освіти.