Проблема тривожності дошкільників є досить поширеним запитом до практичного психолога від батьків та вихователів. А різноманітність та індивідуальність поєднання проявів тривожності, складність її розпізнавання та проблеми в розвитку тривожної дитини вимагають від спеціаліста постійного збагачення знань за темою, розширення інструментарію.