30 годинний модуль. Мета модуля: сформувати компетенції щодо створення і використання динамічних моделей на уроках математики. Зміст та навчальні елементи: Сутність динамічних моделей.  Аналіз прикладів використання динамічних математичних моделей. Створення динамічних математичних моделей в середовищах Desmos  та Geogebra.