Первинним, початковим документом у системі вироблення стратегії школи й постановці завдань розвитку школи є Концепція. У ній ми повинні визначитися, що ми будемо робити, як ми будемо робити і в які терміни плануємо досягти результатів. На підставі концепції розробляються стратегічні документи та ухвалюються стратегічні рішення.