Існування людства нерозривно пов’язане з розробкою, прийняттям та реалізацією управлінських рішень. Від того, хто і як організує свою та чужу діяльність в системі управлінських рішень, залежить зміст та якість життя співробітників в організаціях, дотримання писаних та неписаних законів, майбутнє всіх і кожного. Роль управлінських рішень збільшилася в умовах переходу до інформаційного суспільства, що значно розширює можливості людини, з однієї сторони, у досягненні своїх цілей, а з іншої – виникає потреба в обґрунтуванні, оптимізації та практичній ефективності прийнятого рішення.Прийняття рішення не може стати саме по собі дієвим і результативним. Для його ефективності необхідний досвід особистої участі керівника закладу освіти у розв’язанні життєво важливих для освітянина проблем, досвід співробітництва з різними організаціями та знання організаційно-технологічних компонентів керованих перемінних.