За допомогою редактора можна створювати будь-які схематичні зображення - від схем електричних кіл до структурно-логічних схем, опорних конспектів, карт пам'яті тощо. У числі можливостей - побудова діаграм, графіків. У бібліотеці форм присутні кілька десятків фігур, згрупованих за категоріями. Об'єкти можна форматувати, змінюючи шрифти, колір, градієнт, товщину ліній, рівень прозорості. Завдяки можливості синхронізації з Google Диском над документами можуть одночасно працювати кілька користувачів і навчальні матеріали легко поширювати під час дистанційного навчання. Готові зображення можна зберігати на жорсткому диску ПК або вставляти в вікі-сайти і блоги. Доступні формати для експорту - PDF, GPG, SVG, XML і JPG.