Дистанційний модуль знайомить з програмою динамічної математики GeoGebra, методикою використання її для вивчення властивостей функцій та при розв'язуванні рівнянь, нерівностей та їх систем. Даний модуль розрахований на 30 годин.