Метою викладання модуля є ознайомлення з методикою розв’язування стереометричних задач з використанням візуальних моделей. Будуть розглянуті приклади використання додатку «3D Графіка» програми GeoGebra для побудови геометричних фігур та розв’язування задач стереометрії. Даний модуль розрахований на 30 годин.