Змістовий модуль передбачає розгляд методичних прийомів і орієнтовних дій для організації ефективної навчальної діяльності учнів щодо розв’язування прикладних задач у навчально-виховному процесі з математики.

Використання прикладних задач дозволяють вдало створювати проблемні ситуації на уроці. Такі задачі забезпечують посилення мотивації навчання математики, спонукають учнів до здобуття нових знань, оволодіння новими вміннями, збагачують їх знаннями з інших дисциплін.