Цей модуль розраховано на 20 годин. Інформація про кількість годин обов'язково буде зазначена у сертифікаті.

Щодня ми спілкуємося з освітянами і тому знаємо, які питання професійної діяльності потребують докладних роз’яснень. Саме такі питання будуть предметом вивчення модуля. Під час опанування модуля отримаємо відповіді на запитання: якими нормативно-правовими документами визначено нові підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників; як організувати процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників; як сприяти професійному розвитку педагогічних працівників.

Незважаючи на загальну теоретичність проблеми, модуль спрямований на практику. Саме тому його подано у вигляді запитань і відповідей. Текстовий матеріал викладений стисло. Текст містить посилання на нормативні документи. Тести дають можливість перевірити свої знання.

Запрошуємо на наш модуль!

Будьмо партнерами у навчанні!