Загальною метою програми курсів підвищення кваліфікації соціальних педагогів за дистанційною формою освіти є максимальне поглиблення професійних знань і вмінь соціального педагога, підвищення його педагогічної майстерності, підготовки з проблем теорії й практики соціального виховання, психодіагностики, корекції, превентивного виховання учнів, просвітницько-консультативної роботи з батьками та вчителями; приведення професійної компетентності соціального педагога у відповідність із визначеними завданнями освіти і виховання, підвищення інтелектуального і загальнокультурного рівня слухачів курсів.