Представлено методичні напрацювання, які виявили свою ефективність під час авторських відкритих уроків та презентацій педагогічного досвіду. Визначено важливі структурні етапи в підготовці майстер-класу з історії. Запропоновані ефективні методичні прийоми навчання і виховання учнів на уроках історії. Продемонстровано важливість морально-психологічних чинників для виховання у школярів гуманістичних та демократичних цінностей.