Змістовий модуль розраховано на 30 годин. Зміст модуля спрямований створення нових знань засобами ІКТ. Створення і використання електронних дидактичних і методичних матеріалів: інтерактивних вправ, презентацій, відео, е-дошок