Опанування однієї з відомих і поширених на сьогодні педагогічних систем LEGО допоможе педагогу урізноманітнити та вдосконалити освітній процес, створити атмосферу психологічного комфорту, що має позитивний вплив на якість засвоєння матеріалу.
Зміст модуля спрямований на підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності педагогів щодо застосування LEGO-технології в освітньому середовищі початкової школи.