Неперервна освіта є провідним чинником професійного розвитку кожної особистості. Важливою складовою професійного розвитку є супервізійний супровід педагогічної діяльності.  Досвід у проведенні та проходженні супервізії є важливою складовою професійного зростання як педагога-початківця. Основна мета модулю – формування досвіду  супервізійного запиту та моделювання супервізійної сесії із застосуванням технік зворотного зв’язку.