Ціннісні орієнтації  - складова кожної особистості. Важливою складовою педагогічної  діяльності  є є формування ціннісних орієнтирів у учнів та вихованців.  Спільні цінності є основою побудови колективу та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників. Основна мета модулю – формування досвіду  виявлення  спільних цінностей та узгодження дій на їхній основі.