Ознайомлення слухачів із сучасними  інформаційними технологіями та окремими інструментами,  які можуть бути застосовані вчителем з метою формування та розвитку іншомовної  комунікативної компетентності учнів на різних етапах. Створення тестів,  практичне використання on-line  та off-line ресурсів.