30 годинний модуль. Аналіз рівня власної цифрової компетентності відповідно до Міжнародних стандартів DigcompEdu, затверджених ЮНЕСКО, та побудова індивідуальної траєкторії розвитку цифрової компетентності з використанням відкритих чи платних онлайн-ресурсів.