Ознайомлення зі способами відбору текстових та візуальних джерел, прийомами роботи з історичними документами.  Формування навичок використання елементів навчального контенту, технологій дистанційного навчання і перевернутого класу  на уроках історії.