Ознайомлення з поняттям “девіантна поведінка” дитини підліткового віку, причини девіації, прояви відхилень у поведінці неповнолітніх. Визначення соціально–психологічних причин девіантної поведінки школярів, вікових детермінацій, соціальних девіацій; виникнення дитячої агресивності та жорстокості. Ефективні превентивні заходи подолання асоціальної дитячої поведінки.