Можливість ресурсу вчителя на платформі соціальної мережі. Питання безпеки. Пізнавальний інтерес і взаємодія суб`єктів навчального процесу. Для учнів від 13 років. За виконання програми модуля нараховується 30 год. (1 кредит)