Модуль зорієнтований на ознайомлення вчителів із структурою та змістом інтегрованого  курсу «Всесвітня історія. Історія України» у 6 класі; підготовка вчителів до організації і проведення  уроків із застосування ефективних методичних прийомів роботи  адекватних меті та завданням кожного із етапів уроку історії загальноосвітньої школи; систематичного поурочного планування очікуваних результатів формування в учнів вмінь працювати з підручником та  контроль за їх досягненням; організації роботи з документальними джерелами; проведення практичних занять; підготовку учнів до дистанційного навчання та навчання в системі перевернутого класу, організації вивчення у 6 класі курсу «Всесвітня історія. Історія України» на принципах цивілізаційного підходу.