Цей модуль присвячено усталеним поведінковим навичкам вчителя, їх аналізу та  можливій корекції.
Модуль містить наступні курси, що поєднані логічно
Проходження кожного  курсу підтверджується окремим сертифікатом
1) Автоматична та усвідомлена поведінка. Асертивна поведінка вчителя та хибні комунікативні прояви. Види поведінки в складних та конфліктних ситуаціях взаємодії.
2) Поняття про поведінкове маніпулювання.Засоби відстеження та нейтралізації маніпулятивних проявів учнів, батьків, колег.
3) Діалог як екологічний засіб педагогічної комунікації. Діалог у різних проявах та контекстах. Техніка інформаційного діалогу
4) Розширення комунікативних ролей учителя у просторі медійної освіти. Застосування сучасних ІКТ для підвищення ефективності взаємодії вчитель-учень-батьки.