Висвітлення організації та впровадження у навчально-виховний процес особистісно зорієнтованої моделі навчання, реалізації особистісного підходу, врахування суб’єктного досвіду та особистісних уподобань і здібностей дитини.