Створення власного електронного ресурсу для організації дистанційного та змішаного навчання: навчальна презентація, конспект учня, тестові завдання. За виконання програми модуля нараховується 30 год. (1 кредит).