Дистанційний курс передбачає опанування технологією розробки тренінгу для педагогічних працівників та стане в пригоді тим, хто планує поділитись з колегами власними професійними здобутками.

Мета даного курсу -  формування та розвиток навичок взаємодії з дорослою аудиторією в якості тренера/ фасилітатора;  отримання досвіду  проектування тренінгу/ майстер-класу відповідно до попередньо визначеної структури; розвиток критичного мислення, аналітичних  та прогностичних здібностей.