Поняття «критичне мислення» є популярним трендом сучасної освітянської риторики. Майже кожен освітянин, дипломований фахівець або студент щось чув, розвивав або «тренував» з галузі навичок КМ (критичне мислення), й тому саме поняття “критичне мислення” сприймає не критично. Тому ми пропонуємо критично підійти до розуміння поняття критичного мислення та розібратися, чому воно стає таким необхідним в сучасному житті.

У модулі  послідовно викладені основні практичні питання розвитку різних видів мислення учнів 5-11 класів. У цьому модулі представлені методики розвитку різних видів мислення; індивідуальної креативності; інтелектуально-творчого потенціалу підлітків. Модуль адресовано вчителям різних спеціальностей.

Ознайомлення із Програмою "Філософія для дітей", мета якої - виховати в учнях "мислення вищого порядку", яке має бути критичним, креативним і піклувальним. Надання зразків використання описаних у Програмі технологій у навчальному процесі з української мови, зокрема, технологію розвитку мислення  в процесі опрацювання тексту. Розгляд методики створення на уроках навчальних ситуацій, які сприяють розвиткові критичного мислення. Системи вправ з розвитку креативного мислення на уроках лексикології, фразеології, граматики та розвитку мовлення.

Курс присвячений ключовому інструментові критичного мислення - вмінню ставити запитання. Види питань, моделювання ситуацій через питання, модерування нестандартних питань є змістовним навантаженням блоку.  Сократівський діалог та Сократівське опитування як найвідоміша форма реалізації майстерності ставити питання.

Кожна людина інтерпретує ситуацію у власний спосіб. Важливо розрізняти факти та їх інтерпретацію. Курс присвячений розгляду поняття "інтерпретація" як складової КМ. Безпосередньо словосполучення "критичне  мислення" також має різноманітні інтерпретації, що розглянуті у матеріалах Блоку, Показано зв'язок інтепретації як способу моделювання ситуації з подальшим її розвитком. Запропоновані конкретні схеми побудови моделі ситуації.

 

Курс  присвячений розгляду аналітичної діяльності в контексті критичного мислення. Запропоновані окремі інструменти аналізу складних ситуацій та пошуку можливостей вирішення.