Матеріали модуля допоможуть у розробленні власної дорожньої карти здорового способу життя. Ви набудете умінь: застосовувати профілактичні, оздоровчі технології в освітньому процесі з метою створення здоров’язбережувального та здоров’яформувального середовища в освітньому закладі; оптимально добирати форми і методи для формування внутрішньої мотивації учнів щодо фізичного розвитку; самостійно створювати необхідні умови для зміцнення власного здоров’я. Матеріал модуля викладено у формі лекції, практичних і тестових завдань, відео матеріалів.

Однією з причин недостатньої рухової активності сучасних школярів є недостатня зацікавленість учнів під час уроків фізичної культури та занять спортом. Взагалі сучасним школам притаманне стійке зниження інтересу дотрадиційних уроків фізкультури.Хоча саме вони мають відігравати важливу роль в усуненні негативних наслідків гіподинамії. У зв’язку з цим набуває актуальності проблема добору засобів уроків фізичноїкультури.

Секрет Zumba полягає в тому, що такі заняття цікаві абсолютно всім. У Zumba є те, чого не вистачає звичайній аеробіці – піднесений настрій та невимушеність рухів. Zumba – це свято, яке можна влаштовувати кожен день.

У цьому курсі ви дізнаєтесь, як займатися за програмою Zumba-фітнес.

Курс можебути рекомендований керівникам ЗЗСО, спеціалістам у галузі фізичної культури, тренерам, фітнес-інструкторам, майбутнім бакалаврам ФК, і всім бажаючим покращити фізичний стан і зменшити масу тіла.

Запрошую на курс!

Навчальна програма курсів спрямована на ознайомлення вчителів фізичної культури з новими освітніми технологіями навчання, відпрацювання практичних та теоретичних навичок з використанням освітніх інноваційних технологій на уроках, що сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури та якісному їх засвоєнню учнями. Тематика курсу побудована з врахуванням педагогічного досвіду вчителів, рівня їх теоретичної підготовленості для роботи в школі.

Зміст модуля передбачає розширення кола знань та умінь учителів фізичної культури щодо правил техніки безпеки, надання першої долікарської допомоги під час проведення уроків. Розкрито сутність компетентності вчителя з питань нормативних вимог Базової програми, що забезпечують життєдіяльність учнів. Здійснено аналіз переваг та недоліків заняття як форми організації учнів із безпечної діяльності. Подано характеристику типів, структури та змісту занять із фізичної культури з метою організації безпечної життєдіяльності учнів на уроках, формування компетентності вчителя з питань профілактики травматизму та збереження життя і здоров'я школярів.